Rodzaje ogniw fotowoltaicznych

energia sloneczna 2023 04 18 36 1

Rodzaje ogniw fotowoltaicznych

Ogniwa fotowoltaiczne, zwane również panelem słonecznym, są urządzeniami przetwarzającymi energię słoneczną na prąd stały. Ogniwa te złożone są z kilku warstw materiałów, z których każda przyczynia się do procesu wytwarzania energii elektrycznej. W zależności od materiałów użytych do budowy, można wyróżnić kilka rodzajów ogniw fotowoltaicznych.

Ogniwa krzemowe

W 90% paneli słonecznych stosowane są ogniwa krzemowe. W tych ogniwach wykorzystuje się krzem, który jest półprzewodnikiem. Silnie domieszkowany krzem (np. bor) tworzy wiązania typu p-n, które pozwalają na przepływ prądu elektrycznego wewnątrz ogniwa. Ogniwa krzemowe mogą być polikrystaliczne (wielokrystaliczne) lub monokrystaliczne.

Ogniwa cienkowarstwowe

Ogniwa cienkowarstwowe, zwane również amorficznymi, są ogniwami, w których zastosowano bardzo cienkie warstwy materiału półprzewodnikowego. Mogą być wykonane np. z krzemu, arsenku galu lub tellurku kadmu. Ogniwa te mają mniejszą sprawność niż ogniwa krzemowe, ale charakteryzują się mniejszą ilością zużytych materiałów.

Ogniwa tandemowe

Ogniwa tandemowe są ogniwami, w których zastosowano dwie lub więcej warstw materiałów półprzewodnikowych. Każda z tych warstw przetwarza inny zakres energii słonecznej, co pozwala na uzyskanie większej sprawności. Ogniwa tandemowe są droższe niż ogniwa krzemowe, ale mają większą efektywność wytwarzania energii elektrycznej.

Podsumowanie

  • Ogniwa fotowoltaiczne występują w kilku rodzajach, w tym krzemowe, cienkowarstwowe i tandemowe.
  • Ogniwa krzemowe stanowią większość paneli słonecznych na rynku.
  • Ogniwa cienkowarstwowe charakteryzują się mniejszą sprawnością, ale wymagają mniejszej ilości materiału przy produkcji.
  • Ogniwa tandemowe mają większą efektywność wytwarzania energii elektrycznej, ale są droższe niż ogniwa krzemowe.

About The Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *