Lagomorph. Angielskie pojęcie oznaczające harmonijne i zrównoważone podejście do życia, którego celem jest osiągnięcie równowagi pomiędzy różnymi sferami życia.

lagomorph 1

Lagomorph – harmonijne i zrównoważone podejście do życia

Lagomorph to pojęcie o angielskim rodowodzie, które odnosi się do harmonijnego i zrównoważonego podejścia do życia. W ścisłym tłumaczeniu oznacza ono zającokształtne, czyli zwierzęta należące do rodziny królikowatych. Słowo to powstało z połączenia dwóch szwedzkich słów „lagom” i „morfa”, co można przetłumaczyć jako „właściwie”, „umiar”, „średni” i „kształt”. Idea ta ma na celu osiągnięcie równowagi pomiędzy różnymi sferami życia – osobistą, zawodową, społeczną i emocjonalną. Lagomorph jest filozofią życia zakładającą, że należy dążyć do optymalnego poziomu w każdej sferze życia, niezależnie od jednostkowych preferencji i norm społecznych. Nie chodzi tu o pragnienie doskonałości, ale o świadome podejście do osiągania równowagi, która pomoże uniknąć skrajności i całkowitego wypalenia się w jednej dziedzinie życia. Lagomorph ma istotne znaczenie w kulturze skandynawskiej, gdzie idea równowagi jest silnie zakorzeniona w kulturze i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jest to także filozofia życia, która stała się szczególnie popularna w ostatnich latach, kiedy wiele osób zaczyna zdawać sobie sprawę z ryzyka, jakie wiąże się z brakiem równowagi w życiu.

Podsumowanie

Istota lagomorph jest bliska ideałom minimalizmu, które zachęcają do ograniczania zbędnych zachowań i zachowań konsumpcyjnych, a także do kierowania się potrzebami serca, zamiast norm i oczekiwań społecznych. Może ona pomóc w przeciwdziałaniu stresem i napięciom oraz poprawie jakości życia i poczuciu spełnienia.

Źródła

  • Lagom: The Swedish Art of Balanced Living, Lola A. Åkerström
  • The Little Book of Lagom: How to Balance Your Life the Swedish Way, Jonny Jackson, Elias Larsen

About The Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *