Jaki Niemcy mają stosunek do waluty Euro?

niemcy 1

Od momentu wprowadzenia waluty Euro, jej stosunek wśród niemieckiego społeczeństwa jest zagadnieniem wartym rozważenia. Kraje walczące o członkostwo w Unii Europejskiej muszą przestrzegać standardów politycznych i ekonomicznych, a jednym z najważniejszych wymogów jest wprowadzenie wspólnej waluty Euro. Czy Niemcy z zadowoleniem przyjęli ten krok?

Mając na uwadze korzyści, jakie przynosi jedna waluta dla integracji europejskiej i ułatwiającej wymianę handlową między członkami strefy euro, można powiedzieć, że Niemcy wykorzystali jackpot handlowy, jaki oferuje unia. Jednakże, znaczna część Niemców, która żywi wciąż związki z marką niemiecką, uważa, że wprowadzenie euro było, i nadal jest, ryzykiem.

Wiele osób powiada, że wprowadzenie euro wpłynęło na wzrost cen. W dniu rozpoczęcia unii walutowej inwestorzy zaczęli kupować duże ilości produktów, przez co ceny poszły w górę. Jednak, w liczbach rocznych, ceny nie wzrosły w sposób alarmujący, gdyż wzrosły jedynie o 1,5 procent. W porównaniu z innymi krajami strefy euro to mniejsze podwyżki, ale jednak podwyżki.

Uważa się również, że niemiecka marka była bardzo mocna na świecie i dawała niemieckiemu krajowi silną pozycję polityczną i ekonomiczną. Niektórzy twierdzą, że wprowadzenie euro zakończyło tę sytuację, gdyż umocniło pozycję innych krajów. Jednakże, Niemcy, ciesząc się aktualnymi korzyściami, bez wątpienia odgrywają dużą rolę w UE i strefie euro, co wydaje się jeszcze bardziej znaczące, biorąc pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą w Europie.

Niemcy to jedna z największych gospodarek w Europie, ale pomimo tego, zawiera również pewne wady. Niemiecka gospodarka jest uzależniona od swojego sektora eksportu, który stanowi aż 40% PKB kraju. Z tego powodu, silna pozycja Niemiec na arenie międzynarodowej jest w dużej mierze uzależniona od stanu gospodarki w innych krajach. W tym kontekście, Niemcy, jako kraj strefy euro, korzystają z korzyści, jakie oferuje im ta wspólna waluta, ale korzystanie z jednej waluty zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem.

Podsumowanie

Niemieckie podejście do waluty Euro nie jest czarno-białe. Z jednej strony, wiele osób uważa, że wprowadzenie jednej waluty ułatwiło współpracę i handel z innymi krajami w strefie euro. Z drugiej strony, znaczna część Niemców wciąż odczuwa brak marki niemieckiej i uważa, że wprowadzenie euro miało negatywny wpływ na ekonomię Niemiec. Nie ulega jednak wątpliwości, że Niemcy, ciesząc się wprowadzeniem euro, wykorzystały do pełni możliwości, jakie daje unia walutowa.

Źródła

  • “The Euro: The History, Principles and Strategies behind Europe’s New Hard Currency” Phillip L. Cagan, Geoffrey P. Miller, 1996.
  • “The End of the Euro: The Uneasy Future of the European Union” Johan Van Overtveldt, 2013.
  • odkiedy.pl, 2023

About The Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *