Od kiedy rządzi partia Prawo i Sprawiedliwość w Polsce?

pis 1

Partia Prawo i Sprawiedliwość jest jednym z największych i najbardziej wpływowych ugrupowań politycznych w Polsce. Jej historia sięga początków lat 90-tych, kiedy powstała jako ruch polityczny. Od tamtej pory partia zdążyła zdobyć wiele zwolenników, a w 2015 roku zwyciężyła w wyborach parlamentarnych i utworzyła rząd.

Początki partii

Początki partii Prawo i Sprawiedliwość sięgają 2001 roku, kiedy to bracia Kaczyńscy – Jarosław i Lech – założyli ugrupowanie o nazwie Porozumienie Polskie. Rok później Porozumienie Polskie przekształciło się w Prawo i Sprawiedliwość. Partia początkowo miała charakter socjalno-konserwatywny i kładła duży nacisk na kwestie bezpieczeństwa narodowego, obrony tradycyjnych wartości i chrześcijańskiej etyki.

Podczas pierwszych wyborów do Sejmu RP w 2001 roku partia Prawo i Sprawiedliwość zdobyła 9,5% głosów, co przełożyło się na 44 mandaty w parlamencie. W kolejnych latach partia starała się poszerzać swoje wpływy i zyskać coraz większe poparcie wśród wyborców.

Zwycięstwo w wyborach parlamentarnych w 2015 roku

W 2015 roku partia Prawo i Sprawiedliwość odniosła wielkie zwycięstwo w wyborach parlamentarnych, zdobywając 37,6% głosów i 235 mandatów w Sejmie oraz 61 mandatów w Senacie. Była to pierwsza taka sytuacja w Polsce od 1989 roku, kiedy to podział mandatów pomiędzy wszystkie partie w parlamencie uniemożliwiał jednej partii samodzielne rządy.

Partia Prawo i Sprawiedliwość kontynuuje swoją politykę socjalno-konserwatywną, opierając się na tradycyjnych wartościach i chrześcijańskiej etyce. W polityce zagranicznej rządzącej partii widoczne są tendencje do budowania bliskich relacji z USA i Izraelem, a jednocześnie chłodne podejście do innych krajów europejskich i Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Partia Prawo i Sprawiedliwość jest obecnie jednym z najważniejszych podmiotów politycznych w Polsce. Jej polityka opiera się na tradycjach i wartościach i budzi w wielu osobach duże poparcie. Jednocześnie jednak partia ta wzbudza również wiele kontrowersji i krytyki ze strony opozycji i części społeczeństwa polskiego.

Źródła

  • „Jarosław Kaczyński – biografia polityczna” autorstwa Marcina Szydłowskiego
  • „Historia Polski 1989-2015” autorstwa Adama Leszczyńskiego
  • odkiedy.pl, 2023

About The Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *