Od liści do papieru toaletowego. Jak zmieniały się nawyki higieniczne na przestrzeni wieków?

papier toaletowy 1

Wyzwania związane z ochroną zdrowia, higieną osobistą i nadającym się do użycia papierem toaletowym, to tematy, które interesują nas od wieków. Jak filozof John Locke napisał w swoim dziele z 1690 roku „An Essay Concerning Human Understanding”, „Ugoda cywilna, którą zawieramy, doprowadza nas do życia w społeczeństwie, gdzie musimy wpływać na prawa i oczekiwania innych, decydując od siebie, jak najlepiej wykorzystać nasze ciało i dobra. Wkraczając w społeczeństwo, dostajemy ważny nakaz – dbania o higienę”. W przeciwieństwie do dzisiejszych standardów, nawyki higieniczne ludzi w czasach starożytnych różniły się znacznie.

Nawyki higieniczne w starożytności

Ludzie z czasów starożytnych, w tym Egipcjanie i Rzymianie, nie mieli dostępu do papieru toaletowego, który znamy dzisiaj. Zamiast tego, korzystali z ręczników, a częściej z liści, worków, kości słoniowej lub gąbek, aby oczyścić swoje ciała po oddawaniu potrzeby. Rzymianie, znani z uprawiania łaźni publicznych, byli jednak świadomi konieczności utrzymania odpowiedniej higieny osobistej.

W czasach starożytnych, aż do XVII wieku, łazienki i toalety nie były częścią budynków, a mieszkańcy mieli w nich dostęp tylko przez wcześniejsze umówienie. W miarę upływu czasu, technologia papieru przyspieszyła zmiany technologiczne, na które wpłynęły nowe sposoby produkcji.

Ewolucja od liści do papieru toaletowego

W XIII wieku w Chinach, papier był produkowany z rośliny mulberry i był tam stosowany jako ręcznik do suszenia rąk. Kilka stuleci później, w 1857 roku, Amerikanec Joseph-Gayetty uruchomił produkcję pierwszego papieru toaletowego.

Niestety, początkowo papier ten był jeszcze niekompletny. Miał on zaledwie 4 arkusze papieru do swojego rozmiaru, co nie było wystarczająco dużo dla większości potrzeb. Do połowy XX wieku zmieniono jednak podejście do produkcji papieru toaletowego i stał się on bardziej niedrogi i powszechniejszy.

Powrót do natury

Współczesne wysokie ceny papieru toaletowego skłaniają ludzi do poszukiwania alternatywnych sposobów higieny osobistej, takich jak powrót do liści, gąbek lub innych prostych rozwiązań. Niektórzy ludzie wybierają także ekologiczne warianty, takie jak kula do ciała, która pozwala na oszczędność wody. To przypomina proste sposoby korzystania z ręczników i liści – zanim papier toaletowy stał się standardem.

Podsumowanie

Od liści do papieru toaletowego, Historia ludzkiej higieny osobistej była w ciągłym procesie zmian, który trwa już tysiące lat. Z czasem, zmieniały się potrzeby i oczekiwania ludzi i tak powstały nowe sposoby produkowania i korzystania z papieru toaletowego. Jednak ludzie nadal poszukują sposobów higieny osobistej, aby utrzymać siebie i swoje otoczenie w czystości i zdrowiu.

Źródła

  • „The History of Hygiene”, John Grisewood, 2005
  • „Human Waste: A Literary History”, Amanda Herbert, 2019

About The Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *