W jakim wieku można legalnie palić papierosy jednorazowe w Polsce?

jednorazowki 1

Palenie papierosów jest zjawiskiem, na które każdy rodzic, nauczyciel i opiekun powinien zwracać uwagę. Istnieją ryzyka związane z paleniem, a dzieci i młodzież powinny być chronione przed nim jak najdłużej. W Polsce, wiek, w którym można legalnie palić papierosy jednorazowe, to 18 lat, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Według badan, wiele osób zaczyna palić już w młodym wieku. Dla wielu z nich palenie staje się nałogiem, a to powoduje poważne problemy zdrowotne, takie jak choroby układu sercowo-naczyniowego, raka płuc czy choroby dróg oddechowych. W Polsce wiek, w którym można legalnie kupić papierosy jednorazowe, jest zgodny z wiekiem, w którym otrzymuje się pełnoletniość i pełni się obywatelskie prawa i obowiązki. Jednak nie jest to gwarancja, że młodzi ludzie nie spróbują palenia przed wejściem w dorosłość.

Biorąc pod uwagę szkodliwe i uzależniające właściwości palenia papierosów, Państwo powinni zwracać uwagę na to, czego Twoje dzieci używają i z kim się spotykają. W Polsce prowadzone są kampanie informacyjne, które mają na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od tytoniu. Kampanie te mają na celu zwiększenie świadomości wśród młodzieży, na temat zagrożeń związanych z używaniem tytoniu.

Badania wykazują, że osoby, które zaczynają palić papierosy jednorazowe w młodym wieku, są bardziej narażone na problemy zdrowotne związane z paleniem niż osoby, które zaczynają palić w późniejszym czasie. Dlatego tak istotne jest, aby dzieci i młodzież pamiętały, że palenie papierosów ma negatywny wpływ na zdrowie, a także wpływa na jakość życia.

Podsumowanie

W Polsce, wiek, w którym można legalnie palić papierosy jednorazowe, wynosi 18 lat, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Jednakże, aby chronić dzieci i młodzież przed szkodliwymi skutkami palenia, rodzice, opiekunowie i nauczyciele powinni zwracać uwagę na to, czego używają ich podopieczni i z kim się spotykają. Badania pokazują, że im wcześniej osoba zaczyna palić, tym większe ryzyko wystąpienia chorób związanych z paleniem.

Źródła

  • „Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych”
  • „Palenie tytoniu. Profilaktyka i terapia uzależnienia” autorstwa Andrzeja Szmyta.
  • odkiedy.pl, 2023

About The Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *