W jakim wieku można zacząć pracować w Polsce?

praca 1

W dzisiejszych czasach coraz więcej uczniów w Polsce decyduje się na podjęcie pracy w młodym wieku. Ale w jakim wieku możemy zacząć pracować w Polsce? Przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

Praca dla młodocianych

Zgodnie z polskim kodeksem pracy, osoby młodsze niż 16 lat nie mogą podjąć pracy w żadnej formie. To, co jednak w dalszym ciągu pozostaje kwestią dyskusyjną, to praca młodych osób między 16 a 18 rokiem życia. Ich pozycja na rynku pracy jest regulowana przez ustawę o ochronie zdrowia psychicznego oraz Kodeks pracy, które wytyczają limit czasowy dla pracy oraz przerw. Osoby w wieku powyżej 16 lat mogą podjąć pracę, ale tylko od poniedziałku do piątku, a w soboty, niedziele i święta nie mogą pracować.

Pracownicy ponad 18 roku życia

Osoby, które ukończyły 18 lat, nie mają już żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o podjęcie pracy. Wystarczy, że osoba spełni wymagania pracodawcy i podpisze umowę o pracę. Jednakże, warto pamiętać, że w Polsce istnieją również ograniczenia w przypadkach gdy osoba jest na etapie edukacji. Pracownik, który chce pracować w trakcie swojej nauki, musi pamiętać, że musi zyskać zgodę swojego szefa, a także przede wszystkim dyrektora placówki edukacyjnej, którą uczęszcza.

Podsumowanie

W Polsce istnieją pewne ograniczenia dotyczące wieku, w którym można zacząć pracować. Prym wiodą tu przepisy dotyczące pracy osób poniżej 16 roku życia, dla których przepisy zabraniają podejmowania jakiejkolwiek pracy. Osoby w wieku powyżej 16 lat są traktowane jako pracownik młodociany i mają określony limit czasowy dla pracy oraz przepisy regulujące ich przerwy. Natomiast jeśli chodzi o osoby powyżej 18 roku życia, nie mają już żadnych ograniczeń dotyczących podjęcia pracy.

Źródła

  • „Kodeks pracy”, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
  • „Prawo pracy”, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2020.
  • odkiedy.pl, 2023

About The Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *